• ١٣- پیش‌بینی کرده بودم که بعد از اردیبهشت احتمالا امریکا معافیت یونان، تایوان و ایتالیا برای خرید نفت ایران را لغو خواهد کرد. این کشورها همین امروز هم از ایران نفت نمی‌خرند. رویترز هم دو روز پیش خبری در این باره منتشر کرد. ممکن است معافیت‌های ژاپن و کره هم اندکی کاهش یابد …