• ١٥- من باز به رعایت صداقت مسوولان در گفت‌وگو با مردم تاکید دارم. اینکه بدانیم شرایط سخت است و دولتمردان هم بدانند باید برای شرایط سخت برنامه‌ریزی کنند. امیدوارانه و باهوش. صلاحیت اظهارنظر درباره اینکه چقدر لازم بود برای واردات سیب و پرتقال، منابع ارزی کشور استفاده شود را ندارم …