• باشگاه فولاد   FooladFC@

    1397/12/24 ساعت 01:53

    در این دیدار هواداران محترم تیم سپاهان اصفهان نیز حضور خواهند داشت که جا دارد رسم میزبانی و فرهنگ اصیل خوزستانی را بنمایش بگذاریم.