• خبرگزاری مهر   mehrnews_fa@

    1397/12/24 ساعت 19:09

    دعوت و پاسخ‌خواهی از مسئولان براساس وظایف قانونی خبرگان است کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان: دعوت از مسئولان کشوری و لشکری بر اساس رویه‌ای قدیمی و مطابق با آئین نامه داخلی خبرگان، به منظور پاسخ به مردم صورت می‌گیرد و نه تنها خلاف قوانین نیست که برای انجام وظایف قانونی نیز ضروری است.