• هرچند سفر اخیر دولت به عراق شاید ارزشمندترین دستاورد بین المللی دولت روحانی باشه، اما لااقل جوری تیتر نزنید که انگار نه انگار تا قبل از این تنها نقش جریان دولت در روابط دو کشور اظهار نظر یونسی بود که باگفتن:«شاید یک روز بغداد پایتخت ایران باشه» روابط دو کشور رو با مشکل مواجه کرد!