• محمد امین میرزایی   mohamad_mirzaee@

    1397/12/24 ساعت 13:18

    این فیلم با عنوان «مسجد النور نیوزلند پس از حمله‌ تروریستی مرگبار به نمازگزاران در این مسجد» در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده

    با دیدنش این سوال پیش میاد که ما در دنیای امروز با چه جور حیواناتی مواجهیم!؟
    #NewZealandMosqueShooting