• باشگاه فولاد   FooladFC@

    1397/12/24 ساعت 01:53

    آدرس ورزشگاه: کیلومتر ١٠ آزادراه خلیج فارس (اهواز-بندر امام خمینی)، جاده اختصاصی فولاد خوزستان، ورزشگاه شهدای فولاد خوزستان