• محمد رضا باقری   biataberavim@

    1397/12/24 ساعت 18:47

    از ذات مکار بی بی سی هر چی بگید برمیاد، حتی اینکه امشب در اقدامی عجیب این «عملیات تروریستی» رو در شبکه فارسی زبان خودش محکوم کنه
    #NewZealandMosqueShooting