• اشکان خسروپور   kh_ashkan@

    1397/12/24 ساعت 00:35

    پرستار آشنایی سراغ داشتم که گاهی محض تشکر به دیدن او و کادر درمان می‌رفتم. یکبار پشت استیشن پرستاری نشسته بود به زار زدن. -چی شده فلانی؟ - اشکان! چرا هرکار میکنم اینا خوب نمیشن!؟ اینو خوندم یاد اون افتادم