• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1397/12/24 ساعت 23:34

    همتی: ساز و کار ایرانی متناسب با #INSTEX بزودی ثبت میشود

    رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد ساز وکار متناسب با کانال معرفی شده از طرف سه کشور اروپایی بانام سازوکار ویژه تأمین مالی وتجارت ( STFI )بزودی درتهران ثبت می‌شود