• اسلحه و نفرت افکنی آمریکایی و انگلیسی کارش را خوب بلد است. از یمن تا عراق و سوریه، از لبنان تا نیوزلند، مسلمان‌ها مورد هدف هستند!
    #NewZealandMosqueShooting