• مصدومیت شدید پادوانی یکی از تلخ‌ترین اتفاقات فوتبال در سالهای اخیر بود. حالا بیشتر از یکسال است که بازیکن برزیلی سابق استقلال از میادین دور است و با تمرینات ویژه به دنبال بازیابی سلامتی و به دست آوردن توان راه رفتن است. برایش دعا کنیم و انرژی مثبت بفرستیم. #استقلال #پادوانی