• خبرگزاری ایسنا   isna_farsi@

    1397/12/24 ساعت 19:01

    در سومین روز آغاز بکار بازرسی‌های سلامت نوروزی بهداشت محیط ۳۱ هزار و ۴۹۴ مورد بازرسی بهداشت محیطی قرار گرفته، ۴۴۴ محل متخلف بهداشتی به مراجع قضائی معرفی شدند و ۹۸ که ۱۹ تای آن رستوران بین راهی بود پلمپ شده است