• خبرگزاری مهر   mehrnews_fa@

    1397/12/24 ساعت 11:33

    خرید ٣٠ هزارتن مرغ ازبرزیل و ترکیه مدیرکل خدمات بازرگانی شرکت پشتیبانی امور دام: اولین محموله مرغ وارداتی طی دو روز آینده از برزیل و ترکیه وارد کشور می‌شود. شرکت پشتیبانی امور دام با مصوبه ستاد تنظیم بازار در راستای کاهش قیمت در بازار، بیش از ٣٠ هزار تن مرغ خریداری کرده است.