• مریم محمد خانی   Maryamim1@

    1397/12/24 ساعت 00:07

    واقعا فکر کردم آزاده لپه‌ش رو آورده گذاشته اینجا، به هیچ احتمال دیگری فکر نکردم :)) قسمت دوم ماجرا: گفتم نه ولی کاش گذاشته بودم، این موقعیت بامزه رو از دست دادم. گفت پس کی گذاشته ما لپه نداشتیم اینجا، رفته از صادق پرسیده اونم گفته من لپه نخریدم، فکر می‌کنید چی بوده ماجرا؟