• حسین دهباشى   majazestan@

    1397/12/24 ساعت 13:24

    هفتادشهید و مجروح وخیم حاصل حمله تروریست‌ها به نمازگزاران بی‌دفاع در دو مسجد، در خونین‌ترین روز تاریخ نیوزلند.

    جهان اکنون باید باور کند که تروریسم خوب و تروریسم بد نداریم و حمله به غیرنظامیان به هرشکل و در هرکجا و با هرتوجیه، حمله به همه بشریت است.
    #NewZealandMosqueShooting