• شبکه۲ کلی بابت دکور ویژه‌برنامه تحویل سال مانور داد و حتی اسم برنامه رو هم از دکور گرفتن! و حالا اینم دکور برگ‌ریزان «پل فروردین»!