• خبرگزاری مهر   mehrnews_fa@

    1397/12/24 ساعت 12:56

    هدف از برگزاری نشست بروکسل طولانی کردن بحران سوریه است یک منبع مسئول در وزارت خارجه سوریه اعلام کرد: کشورهای شرکت کننده در نشست بروکسل مسئول خونریزی‌های در سوریه و جنگ چندجانبه به ویژه جنگ اقتصادی هستند. هدف از برگزاری این نشست افزایش فشار بر سوریه و طولانی کردن بحران سوریه است.