• باشگاه فولاد   FooladFC@

    1397/12/24 ساعت 01:53

    پارکینگ ورزشگاه در بخش مقابل قرار دارد و هوادارانی که با وسیله شخصی مراجعه می‌نمایند باید خودروی خود را در این قسمت قرار داده و با عبور از عرض جاده وارد ورزشگاه شوند.