• خبرگزاری مهر   mehrnews_fa@

    1397/12/24 ساعت 14:40

    علی ضیا: نارضایتی مدیران از برخی برنامه‌هایم طبیعی است مجری برنامه فرمول یک:من یک برنامه‌ساز هستم و طبیعی است که برخی از برنامه‌هایم رضایتمندی برخی از مدیران را به همراه نداشته باشد، ولی من خود را جدا نمی‌بینم،ما یک تیم هستیم که گاهی هم ممکن ست خطاها و اشتباهاتی راداشته باشد.