• حادثه #نیوزلند نشان داد افراط گرایی و تعصبات ، بزرگترین بلای جان بشریت بوده و پیروان هر تفکری ممکن است به این ویروس خطرناک دچار شود ، انسانها بیش از هر امری ، نیازمند دموکراسی ، صلح ، محبت، مدارا و عقلانیت هستند.
    #نیوزلند
    #حمله #تروریستی