• امیرعلی صفا   amiralisafa@

    1397/12/24 ساعت 10:54

    وارد مسجد می‌شه، بیش از ۳۰ انسان رو در پخش زنده می‌کشه و انگار داره کالاودیوتی بازی می‌کنه … . اما چون قربانیان مسلمان هستند نه به دین اون تروریست اشاره می‌شه ونه حتی می‌گن حمله تروریستی.
    #NewZealandMosqueShooting