• #نقدینگی و #تورم به زبان ساده

    چرا وقتی تولید ناخالص داخلی یا #GDP پنج درصد است سود ۲۰ درصدی که بانک‌ها می‌دهند باعث خلق تورم می‌شود؟ و تورم چگونه اقتصاد یک کشور را از پا می‌اندازد؟

    ببینید!