• خبرگزاری ایسنا   isna_farsi@

    1397/12/23 ساعت 23:57

    وزیر ورزش: *فدراسیون‌ها باید شرایط سخت اقتصادی را تحمل کنند *نمی‌توانیم مثل گذشته به جز موارد ضروری اعزام داشته باشیم