• حسین دهباشى   majazestan@

    1397/12/23 ساعت 19:32

    موادمخدر وبنزین را اجمالا می‌دانیم چگونه جاسازی وقاچاق می‌شوند. اما #گوشت چطور؟ گوشت را معمولا با کامیون‌های یخچال‌دار جابه‌جا نمی‌کنند؟ این همه کامیون چطور پنهانی از مرز ردمی‌شوند؟ نگران نباشیم که بسته‌های انفجاری که به مراتب کوچکتر از گاو و گوسفنداند، به همین راحتی داخل بیایند؟