• حسین دلیریان   HosseinDalirian@

    1397/12/23 ساعت 00:57

    نسخه‌های متعددی از بالن‌ها در ایران تاکنون تولید شده که شاید قدیمی‌ترین‌شان، بالن‌های نظامی «پروژه اوج» باشد توضیح درباره این بالن‌ها بماند برای بعد