• خبرگزاری مهر   mehrnews_fa@

    1397/12/23 ساعت 23:54

    سخنان ایلهان عمر، نماینده مسلمان مجلس نمایندگان آمریکا گویای خواسته رژیم صهیونیستی از اوست و حتی به طور ضمنی نیز به یهودیان اشاره‌ای ندارد. بخوانید: