• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1397/12/23 ساعت 17:23

    بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به گزارش سالانه حقوق بشر واشنگتن: دولت آمریکا بزرگترین ناقض گسترده حقوق بشر ملت ایران بوده و با تحمیل تحریم‌های غیر قانونی یکجانبه فرامرزی، از هیچ اقدامی در نقض حقوق اتباع ایرانی کوتاهی نکرده است.