• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1397/12/23 ساعت 15:01

    رهبر انقلاب: مرزهای فرهنگی نیز همچون مرزهای جغرافیایی نیاز به برجسته‌سازی و مراقبت دارند تا دشمن با فریب و خدعه و نفوذ از این مرزها عبور نکند و بر فضای مجازی و فرهنگ کشور مسلط نشود