• روزنامه همشهری   hamshahrinews@

    1397/12/23 ساعت 12:15

    در شرایطی که سطح #معیشت کارگران از سال ۹۶تاکنون با افت سنگینی مواجه شده اما #دولت و کارفرمایان در مقابل افزایش متناسب حداقل #دستمزد کارگران مقاومت می‌کنند./علت اصلی کاهش شدید سطح معیشت مردم و کارگران عموما سیاست‌های اقتصادی و پولی دولت بوده است.