• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1397/12/23 ساعت 19:29

    ۵۰هزار میلیارد تومان #فرار_مالیاتی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:به نظر می‌رسد سال۹۸آغاز مهمترین تحولات اقتصادی در کشور باشد. ۴۰تا۵۰هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی و۵۰هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی در کشور طی سال داریم.همچنین،۹۰۰هزار میلیارد تومان یارانه در اقتصاد ایران وجود دارد