• حسین دلیریان   HosseinDalirian@

    1397/12/23 ساعت 11:34

    #رشته_توییت درباره تحرکات و رزمایش‌های اخیر #سپاه_پاسداران در جنوب کشور در این رشتو، نکاتی را پیرامون برخی تمرینات خاص نظامی در حوزه خلیج فارس و جزایر ایرانی بیان خواهم کرد؛ تمریناتی که مخاطبش در ظاهر نامشخص است اما . . .