• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1397/12/23 ساعت 10:28

    رئیس پلیس پایتخت از کشف ۱۶ هزار و ۵۰۰ کیلو گوشت قرمز احتکار شده در کهریزک خبر داد. https://www.yjc.ir/۰۰So۷۱