• حسین دلیریان   HosseinDalirian@

    1397/12/23 ساعت 11:07

    لحظه رهاسازی بمب سدید ۳۴۲ از دهلیز داخلی بمب افکن شاهد ۱۷۱ پهپاد بمب افکن شاهد ۱۷۱، همان پهپادی است که سپاه در سوریه با استفاده از آن، مواضع داعش را در شرق فرات بمباران کرد این پهپاد ، دو دهلیز داخلی برای حمل دو فروند بمب سدید ۳۴۲ دارد