• حسین دلیریان   HosseinDalirian@

    1397/12/23 ساعت 00:54

    در مورد نسخه‌های غیرنظامی هم، اگر اشتباه نگفته باشم، در سال ۹۵ برای اولین بار، با همکاری وزارت ارتباطات بالن بام ۱ در مرز مهران مستقر شد تا به زائران اربعین حسینی، خدمات اینترنتی ارائه دهد @azarijahromi