• امیر سیدین   amirseyedin@

    1397/12/23 ساعت 23:00

    نام آن اعضای #شورای_شهر که به تخریب #برج_باغ‌ها رای دادند را به یاد بسپرید؛ هرکجا هر شعار قشنگی دادند آن ۶۲ باغی که پای ویرانیشان را امضا کردند بکوبید توی صورتشان. رای ما را گرفتند که حافظ شهر باشند نه که شهر را پای معامله‌ی ساخت برج برای فلان نهاد به مسلخ ببرند.