• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/12/23 ساعت 08:58

    #تصویر_روز/ ای تهی دستان عالم سائل امداد تو/ افضل الاعمال من یعنی سلام و نام تو/ قبله دلها به سمت مشهد تو مایل است/ مسجدالاقصی ایران است گوهرشاد تو