• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1397/12/23 ساعت 21:09

    ۵۰ هزار رأس گوسفند وارد کشور شد مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور #دام کشور:در راستای تنظیم بازار #گوشت، نخستین کشتی کامل ۵۰ هزار رأس گوسفند وارداتی در یکى از بنادر کشور پهلو گرفت. واردات #گوسفند طی چند روز باقی مانده به پایان سال جاری، به ۹۰ هزار رأس می‌رسد