• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1397/12/23 ساعت 21:53

    سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل (شین‌بت) به گانتز گفته است که محتوای گوشی او از جمله اطلاعات شخصی و اطلاعات حساس موجود در آن در اختیار ایران قرار گرفته است.