• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1397/12/23 ساعت 14:16

    رهبر انقلاب: یک نمونه دیگر، مسائل منطقه است/ اگر ما از موقعیت و جایگاه خود را در منطقه و از این واقعیت که دشمن در منطقه از ما حساب می‌برد، مطلع نباشیم، یک‌جور عمل خواهیم کرد اما اگر نسبت به این واقعیات آگاهی داشته باشیم، جور دیگری عمل خواهد شد