• ریحانه وحیدیان   RVahidianS@

    1397/12/23 ساعت 09:48

    در حاشیه آخرین صبحانه نون بربری شنبه، دکتر @amirnazemy به حضور بخش‌های مختلف دولتی در کنار بخش خصوصی و استارتاپ‌ها برای عبور از چالش‌ها اشاره کردند. موافق با ایشون و با توکل به خدا و با امید به #آینده_روشن، باهم و در کنار هم به استقبال سال ۹۸ می‌ریم.