• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1397/12/23 ساعت 21:43

    هلند دانشجویان ایرانی را تحت نظارت قرار می‌دهد دولت هلند در ادامه اقدامات ضدایرانی خود، اعلام کرد از این پس #دانشجویان و محققین ایرانی فعال در هلند را تحت نظارت قرار می‌دهد. هدف از این کار ممانعت از انتقال اطلاعات مربوط به فناوری موشکی به #ایران، اعلام شده است.