• حسین دلیریان   HosseinDalirian@

    1397/12/23 ساعت 22:18

    تصاویری جالب از فرود پهپاد صاعقه روی باند در تصویر واضح است که پهپاد با استفاده از ارابه‌های بدون چرخی که زیر سینه پرنده نصب است، روی باند سر خورده و فرود می‌آید