• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/12/23 ساعت 14:41

    زد و خورد در مجمع عمومی خانه #احزاب/در جریان برگزاری مجمع عمومی خانه احزاب که در وزارت کشور برگزار شد،اعضای فراکسیون مستقلین و اعتدالگرایان خانه احزاب بر سر ایست نهایی این فراکسیون برای حضور در بین کاندیدای شورا مرکزی خانه احزاب درگیری و زد و خورد در گرفت https://tn.ai/۱۹۶۸۸۵۳