• حسین دهباشى   majazestan@

    1397/12/23 ساعت 11:02

    گفتی برای مصاحبه لباس دیگری بپوشد. با تفاخر لبه‌ی کت‌اش را زد کنار و مارک‌اش را نشان داد که: این را پنجاه ملیون تومان خریدم! در پاسخ فقط نگاه‌اش کردی. حالا امروز که چشمان‌ات و صورت‌ات از درد دارند منفجر می‌شوند، واقعا فکر می‌کنی اصلا به خاطر سرماخوردگی نیست. تاوان آن صبوری است.