• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1397/12/22 ساعت 22:55

    #نروژ سفیر ایران را احضار کرد نروژ در اقدامی مداخله‌جویانه، در اعتراض به حکم صادرشده برای یک مجرم محکوم‌شده سفیر #ایران را احضار کرد.