• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1397/12/22 ساعت 09:35

    نوبخت: افزایش ۲۰ درصدی #حقوق کارکنان در ضریب ریالی اعمال می‌شود معاون #رئیس_جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور سه شنبه شب از افزایش ۲۰ درصدی حقوق سال ۹۸ کارکنان دولت در ضریب ریالی حقوق خبر داد. /ایرنا