• باشگاه فولاد   FooladFC@

    1397/12/22 ساعت 15:55

    وعده دیدار ما جمعه ۲۴ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۵ همه با هم در افتتاحیه ورزشگاه شهدای فولاد خوزستان یک تیم، یک عشق، یک فولاد