• مصطفی وثوق‌ کیا   MOSTAFAVOSOGH@

    1397/12/22 ساعت 01:34

    دو‌ رمان #سه_شنبه و #پل رو خوندم از #آراز_بارسقیان. کتاب‌هایی به شدت قصه‌گو و آدم‌هایی بسیار ناامید در رمان پل قصه‌های افراد روایت می‌شود در شهری که آدمهای بی رحمی دارد سه‌شنبه روایت سفر است هر دو کتاب جنبه‌های ناپیدا از فساد در فرهنگ را روایت می‌کند