• مهدی محمودی   mehdimahmudi@

    1397/12/22 ساعت 08:18

    اتحادیه اروپا گفته انگلیس آخرین شانسش برای توافق برگزیت رو از دست داد. حالا دوتا راه برای لندن وجود داره؛ برگزیت بدون توافق یا همه پرسی دوباره #Brexit